ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

Види транспортних засобів


Види транспортних засобів

      Для перевезення небезпечних вантажів можуть використовуватись різні типи тран­спортних засобів.
Відкритий транспортний засіб - транспортний засіб, платформа якого не має надстройки або обладнана тільки боковими і заднім бортами.Критий брезентом транспортний засіб - відкритий транспортний засіб, що має брезент для захисту вантажу.

Закритий транспортний засіб - транспортний засіб з кузовом, що може закриватися.

Автоцистерна - спеціалізований транспортний засіб, який за своєю конструкці­єю та обладнанням призначений для перевезення рідин, газів або порошкоподібних чи гранульованих речовин, та включає одну чи декілька вбудованих цистерн.


Автоцистерна для сипучих вантажів - спеціалізований транспортний засіб виготовлений для перевезення порошкоподібних або гранульованих речовин, що включає одну або декілька вбудованих цистерн.

Транспортний засіб-батарея - спеціалізований транспортний засіб з комплектом елементів, з'єднаних між собою колектором та стаціонарно встановлених на транспорт­ній одиниці. Елементами транспортного засобу-батареї вважаються балони, трубки, зв'язки балонів, барабани під тиском, а також цистерни, призначені для перевезення газів 2-го класу небезпеки, місткістю понад 450 л.


Змішувально-заряджальна машина (МЕМU) - машина або транспортний засіб з встановленою на ньому машиною для виготовлення вибухових речовин з небезпеч­них вантажів, які не є вибуховими, і їх заряджання. Машина складається з різних цис­терн і контейнерів для масових вантажів, технологічного обладнання, а також насосів і пов'язаного з ними обладнання. MEMU можуть мати спеціальні відділення для упакова­них вибухових речовин.


Вакуумна цистерна для відходів - будь-яка вбудована цистерна, знімна цистерна, знімний кузов або контейнер-цистерна, призначена для перевезення небезпечних від­ходів і має особливу конструкцію, і (або) обладнання для полегшення завантаження і вивантаження відходів.

Контейнери і їх види

      Для перевезення небезпечних вантажів застосовуються універсальні контейнери різ­них типів.
Контейнер — предмет транспортного обладнання (клітка чи інший подібний при­стрій), який:
      - призначений для багаторазового використання та має постійне призначення;
      - спеціально сконструйований для полегшення перевезення вантажів одним або кількома видами транспорту без проміжного перевантаження вантажів;
      - обладнаний пристроями, які полегшують його закріплення та перевантаження з одного транспортного засобу на інший;
      - сконструйований таким чином, щоб його можна було легко завантажувати та роз­вантажувати;
      - має внутрішній об’єм не менше 1 м3.
Розрізняють такі види контейнерів:
Малий контейнер — контейнер, будь-який із зовнішніх габаритів якого не перевищує1,5 м, або внутрішній об'єм якого  не біль­ше 3 м3.
Великий контейнер — контейнер, що має внутрішній об'єм понад 3 м3 та не віповідає визначенню «Малий контейнер».

Відкритий контейнер - контейнер з відкритим верхом або контейнер, основою яко­го є платформа.
Критий брезентом контейнер - відкритий контейнер, що має брезент для захисту вантажу.
Закритий контейнер - контейнер із суцільною оболонкою, який має жорсткий дах, жорсткі бокові та торцеві стінки і днище. Цей термін включає контейнер з дахом, що здатен відкриватися та який може бути закритим під час перевезення.

Контейнер для масових вантажів - предмет транспортного обладнання, що відпові­дає терміну «контейнер», та призначений для перевезення вантажів навалом (насипом).


М’ягкий контейнер для масових вантажів - м’ягкий контейнер, що має внутрішній об'єм не більше 15 м, який включає вкладиші та має прикріплені вантажозахватні пристрої і експлуатаційне обладнання.

Знімний кузов - контейнер, призначений для перевезення на залізничній платфор­мі або автотранспортному засобі і на ролкерних судах, що не підлягає штабелюванню, який вивантажують з транспортного засобу на власні опори за допомогою устаткуван­ня транспортного засобу, і який можна знову завантажувати на транспортний засіб.

Контейнер-цистерна - предмет транспортного обладнання, який відповідає терміну «контейнер», складається з корпусу і елементів обладнання, включаючи обладнання, що забезпечує можливість переміщення контейнера-цистерни без значної зміни його положення, і має місткість більше 0,45 м3 (450 л), який використовується для переве­зення рідких, порошкоподібних або гранульованих речовин.

Багатоелементний газовий контейнер (БЕГК) - контейнер, елементи якого з'єднані між собою колектором і встановлені у рамі. Елементами БЕГК вважаються: балони, трубки, зв'язки балонів, барабани під тиском, а також цистерни для переве­зення газів 2-го класу місткістю більше 0,45 м3 (450 л).Цистерни і їх види

      У ДОПНВ і Правилах, коли термін «цистерна » вживають окремо, він означає контейнер-цистерну, переносну цистерну, знімну цистерну чи вбудовану цистерну, включаю­чи цистерни, що є елементами транспортних засобів-батарей або багатоелементних газових контейнерів.
Вбудована цистерна - цистерна місткістю більше 1 м3 (1000 л), стаціонарно встанов­лена на транспортному засобі, або цистерна, що складає невід'ємну частину рами тако­го транспортного засобу.


Знімна цистерна - будь-яка цистерна, за винятком вбудованої (переносна цистерна, контейнер-цистерна чи елемент транспортного засобу-батареї, або багатоелементного газового контейнера), місткістю більше 0,45 м3 (450 л), яка не призначена для переве­зення вантажів без перевантаження та зазвичай підлягає обробці тільки в порожньому стані.

Переносна цистерна - цистерна місткістю більше 0,45 м3 (450 л), призначена для за­вантаження і вивантаження небезпечних вантажів без видалення конструкційного об­ладнання, оснащена пристосуваннями для полегшення вантажних операцій та її наван­таження на перевізний засіб, що має стабілізуючі елементи із зовнішнього боку корпусу, необхідні для її підйому в наповненому стані.


Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, зателефонуйте нам за телефоном (0352) 43-10-95    моб. (067) 74-76-724
Copyright  © 2021  "Ternopil - Logistic".