ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"


Класифікація небезпечних вантажів


Під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом їх класифікація здійснюється на підставі вимог, розроблених комітетом експертів ООН і викладених в частині 2 додатка А ДОПНВ.

Установлено такі класи небезпечних вантажів:
клас 1    вибухові речовини та вироби;
клас 2    гази;
клас 3     легкозаймисті рідини;
клас 4.1   легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини, речовини, що полімеризуються, й тверді десен­сибілізовані вибухові речовини;
клас 4.2   речовини, здатні до самозаймання;
клас 4.3   речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою;
клас 5.1   окиснювальні речовини;
клас 5.2   органічні пероксиди;
клас 6.1   токсичні речовини;
клас 6.2   інфекційні речовини;
клас 7      радіоактивні матеріали;
клас 8      корозійні речовини;
клас 9      інші небезпечні речовини та вироби.

Знаки небезпеки були розроблені для всіх класів небезпечних вантажів по відношен­ню до кожної категорії небезпечних факторів. Ці знаки є невід'ємною частиною систе­ми інформації про небезпеку, що дає уявлення про види небезпеки та типи небезпечно­го впливу речовин та виробів.
Крім цього, для вказання на небезпечні властивості небезпечних вантажів, а також їх фізичні й хімічні властивості або приналежність до визначеної групи речовин, засто­совуються класифікаційні коди, значення букв, мають теке значення:

А

-  Задушливі гази

С

-  Корозійні речовини

D

-  Десенсибілізовані вибухові речовини

F

-  Легкозаймисті речовини

I

-  Інфекційні речовини

M

-  Інші небезпечні речовини

O

-  Окиснювальні речовини

P

-  Органічні пероксиди

PM

  -  Полімеризаційні речовини

S

-  Речовини, схильні до самозаймання

SR

  -  Самореактивні речовини

T

-  Токсичні речовини

W

-  Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою


Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, зателефонуйте нам за телефоном (0352) 43-10-95    моб. (067) 74-76-724
Copyright  © 2021  "Ternopil - Logistic".