ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

Коди цистерн


Визначення типу цистерн для перевезення небезпечних вантажів

    Подібно вибору типу тари для перевезення небезпечної речовини, згідно ДОПНВ повинен визначатися і тип цистерни (вбудованої, знімної переносної цистерни, контейнера-цистерни, багатоелементного газового контейнера або транспортного засобу-батареї (далі - цистерна)). Кожній цистерні для перевезення небезпечних вантажів призначається код, на підставі її технічних характеристик. При цьому цистерна може використовуватися для перевезення речовин з посиланням на цей код. Такий підхід у ДОПНВ називається раціоналізованим підходом до призначення кодів цистерн. Цистерна також може використовуватися для перевезення інших речовин, для яких у Переліку небезпечних вантажів зазначені інші коди, що передбачають менш жорсткі вимоги до конструкції цистерни. Для цієї мети ДОПНВ передбачає ієрархію цистерн.
      Тип цистерни для перевезення небезпечної речовини визначається за кодом цистерни, вказаного в колонці 12 для позиції Переліку небезпечних вантажів, до якої відноситься речовина (мал.1) . При цьому даний код вказує на тип цистерни, яка відповідає найменш жорстким вимогам щодо конструкції. Для перевезення речовини можуть також використовуватися інші типи цистерн, які не відповідають вказаним для речовини коду, але відповідають більш жорстким вимогам щодо конструкції (отвори для наповнення/спорожнювання, розрахунковий тиск, клапани тощо), якщо в ДОПНВ не передбачене інше.


Мал.1  Визначення типу цистерн для перевезення небезпечного вантажу

           Код цистерни - це буквено-цифровий код, що складається з чотирьох частин. Кожна частина коду вказує на певні вимоги, яким повинна відповідати цистерна. ДОПНВ передбачає два типи кодів: для цистерн, призначених для газів класу 2, і цистерн для речовин класів 3 - 9. Пояснення, пов'язані з значенням позицій кодів цистерн наведено в табл. 1 та 2.

                Таблиця 1    
                 Значення букв і цифр, що застосовуються в кодах цистерн для небезпечних вантажів класу 2


               Таблиця 2  
                Значення букв і цифр, що застосовуються в кодах цистерн для небезпечних вантажів класів 3-9


Кодування та ієрархія цистерн для речовин класу 2

       Коди цистерн, зазначені в колонці 12 Переліку небезпечних вантажів для деяких речовин класу 2:

Приклади __________________________________________________________________________
№ ООН і належне                                           Класифікаційний код                           Код цистерни
відвантажувальне найменування

№ ООН  1017  Хлор                                                 2ТОС                                              P22DH(M)
№ ООН  1066  Азот стиснений                                 1А                                                  CxBN(M)
№ ООН  1073  Кисень охолоджений                        3О                                                 RxBN
                          рідкий
х – величина відповідного мінімального випробувального тиску.

       Після коду цистерни для речовин класу 2 може в дужках вказуватися літера «М», що означає, що речовина може також перевозитися у транспортних засобах-батареях або багатоелементних газових контейнерах.
       У тих випадках, коли в ДОПНВ не передбачено інше, для перевезення небезпечної речовини допускається використовувати цистерну, яка не відповідає коду цистерни, вказаному для цієї речовини в Переліку небезпечних вантажів. Проте, в цьому випадку, цистерна має відповідати більш жорстким вимогам, ніж ті, що передбачені кодом цистерни. Для визначення альтернативного типу цистерни, який може використовуватися для перевезення небезпечної речовини класу 2, застосовується ієрархія цистерн (табл. 3).

Приклад ____________________________________________________________________________
    Для речовини з номером ООН 1011 Бутан у колонці 12 Переліку небезпечних вантажів вказано код цистерни: PxBN (M), де:
–  P - цистерна для зріджених або розчинених газів;
–  х - величина відповідного мінімального випробувального тиску, бар; за таблицею пункту 4.3.3.2.5 ДОПОГ для даної речовини х = 10 бар;
–  B - цистерна з отворами для наповнення або спорожнення знизу, з трьома затворами;
–  N - цистерна з запобіжним клапаном, яка не закривається герметично;
–  (М) - речовина може також перевозитися у транспортних засобах-батареях або багатоелементних газових контейнерах.

    Згідно ієрархії цистерн для перевезення бутану, можуть також використовуватися цистерни, відповідні наступними кодами:
P # BN, P # CN, P # DN, P # BH, P # CH, P # DH, де # - 10 бар (10,2 кг / см2) або більше.

                                 Таблиця 3                                                 
                                                                    Ієрархія цистерн для газів класу 2


ПРИМІТКА. Цифра, позначена як «#», повинна дорівнювати цифрі, представленої значком «*», або перевищувати її.

                    
Кодування та ієрархія цистерн для речовин класів 3 – 9

     Коди цистерн, зазначені в колонці 12 Переліку небезпечних вантажів для деяких речовин класів 3 - 9:

Приклади __________________________________________________________________________
№ ООН і належне                                            Класифікаційний код                        Код цистерни
відвантажувальне найменування

№ ООН  1203  Бензин моторний                              F1                                                   LGBF
№ ООН  1202  Паливо дизельне                               F1                                                   LGBV
№ ООН  2030  Гідразина водний                             CT1                                                 L10BH
                          розчин

      Для цистерн, призначених для перевезення речовин класів 3 - 9, застосовується також ієрархія цистерн (табл. 4). При цьому застосовується раціоналізований підхід до призначення кодів цистерн ДОПНВ групам речовин в окремих класах. Цистерни з кодами, які відрізняються від зазначених у переліку небезпечних вантажів, можуть також використовуватися за умови, що кожен елемент (цифра або літера) коду цистерни відповідає рівню безпеки, щонайменше, еквівалентному відповідному елементу коду, зазначеного в Переліку небезпечних вантажів, згідно наступній послідовності:

Частина 1: Типи цистерн
   S
L
Частина 2: Розрахунковий тиск
   G
1,5 2,65 4 10 15 21 бар
Частина 3: Отвори для наповнення, спорожнення та очищення
   A
B C D
Частина 4: Запобіжні клапани/пристрої
   V
F N H.
  
         У табл. 4 наведено приклад застосування раціоналізованого підходу та ієрархії цистерн, що відповідають кодам LGAV, LGBV і LGBF.


Таблиця 4                                      
                                     Приклад раціоналізованого підходу та ієрархії цистерн


Приклад ___________________________________________________________________________

      Цистерну з кодом LGBF дозволяється також використовувати для перевезення речовин, для яких у Переліку небезпечних вантажів зазначені коди LGBV і LGАV;

      Не дозволяється використовувати ієрархію цистерн у випадку речовин, для яких у Переліку небезпечних вантажів після коду цистерни вказаний знак «(+)», крім випадків, коли у свідоцтві про офіційне затвердження типу цистерни передбачено інше.
Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, зателефонуйте нам за телефоном (0352) 43-10-95    моб. (067) 74-76-724
Copyright  © 2021  "Ternopil - Logistic".