ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

Маркування транспорту


Маркування транспортних засобів

       Для підвищення уваги інших учасників дорожнього руху транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, маркуються табличками оранжевого кольору та великими знаками небезпеки.
       Транспортні одиниці, що перевозять небезпечні вантажі, повинні мати дві розміщені у вертикальній площині  таблички оранжевого кольору небезпечного вантажу. Одна із цих табличок повинна закріплюватися спереду, а друга - ззаду, а обидві - перпендикулярно повздожній осі транспортної одиниці.
       Таблички оранжевого кольору небезпечного вантажу та великі знаки небезпеки, крім цього, надають важливу інформацію рятувальним службам у разі аварії.

Приклади маркування транспортних засобів:

При перевезенні в упаковках, автомобіль маркується чистими табличками попереду та позаду.
(крім небезпечних вантажів класів 1 та 7 )


При перевезенні в упаковках 1-го класу


При перевезенні в автоцистернах однієї небезпечної речовини (приклад: бензин моторний)


     У випадках, коли на транспортній одиниці перевозиться тільки одна небезпечна речовина, наявність додаткових  табличок оранжевого кольору не обов'язкова за умови, що на табличках, встановлених попереду та позаду, вказано ідентифікаційний номер небезпеки та номер ООН.


    При перевезенні в багатосекційних автоцистернах, в яких перевозяться речовини з номерами ООН 1202, 1203, 1223 або авіаційне паливо (ООН 1268 чи 1863), у разі відсутності іншої небезпечної речовини можуть розміщуватись дві таблички оранжевого кольору небезпечного вантажу. При цьому на них має вказуватись ідентифікаційний номер небезпеки та номер ООН, передбачені для найбільш небезпечної речовини, тобто для речовини з найнижчою температурою спалаху. 


     При перевезенні в багатосекційних автоцистернах, в яких перевозяться речовини з різними класами небезпеки, повинні мати дві розміщені у вертикальній площині таблички оранжевого кольору небезпечного вантажу. Одна із цих табличок повинна закріплюватися спереду, а друга - ззаду, без вказаного ідентифікаційного номеру небезпеки та номеру ООН . При цьому на кожній секції з обох боків повинні розміщуватись таблички оранжевого кольору та вказуватись ідентифікаційний номер небезпеки та номер ООН. Великі знаки небезпеки розміщуються на кожній секції по обидва боки.


Маркування транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, упаковані в обмежених кількостях.
      ДОПНВ в деяких випадках, передбачає вимоги до маркування контейнерів і транспортних засобів, в яких перевозяться небезпечні вантажі в обмежених кількостях.
      До транспортних одиниць максимальною масою понад 12 т, в яких перевозяться небезпечні вантажі в обмежених кількостях, повинні прикріплюватися спереду і ззаду маркувальні знаки. Розміри маркувального знаку повинні становити 250 на 250 мм. Приклади маркування транспортних одиниць, в яких перевозяться небезпечні вантажі, упаковані в обмежених кількостях, відповідно до ДОПНВ, наведено на малюнку.


Маркування при перевезенні речовин при підвищеній температурі
     Контейнери-цистерни, переносні цистерни, спеціальні транспортні засоби або спе­ціально обладнані транспортні засоби або контейнери, в яких перевозяться речовини з номерами ООН 3257 і 3258, щодо яких діє спеціальне положення 580, позначаються маркувальними знаками для перевезення речовин при підвищеній температурі, від­повідного зразку, наведеному на мал. 5.28.
    Маркувальний знак розміщується на бічних сторонах і ззаду транспортних засобів, а також на обох бічних сторонах, і на кожній торцевій стороні контейнерів, контейнерів- цистерн і переносних цистерн. Маркувальний знак повинен бути червоного кольору зі сторонами не менше 250 мм.


Маркування фумігованих транспортних засобів і контейнерів
     Багато партій вантажів обробляються фуміганту, що створює небезпеку під час пере­везення, зокрема для працівників, які, не знаючи про цю небезпеку, можуть піддати­ся її впливу при відкриванні транспортних одиниць. У ДОПНВ та Правилах фуміговані транспортні одиниці розглядаються як вантажі, на які поширюються спеціальні вимоги щодо документації та маркування попереджуючим знаком.
На кожному фумігованому контейнері або транспортному засобі розміщується по­переджувальний знак, зображений на малюнку, в місці, де буде забезпечена його ви­димість. Попереджувальний про фумігації знак повинен мати прямокутну форму з ос­новою не менше 400 мм і висотою не менше 300 мм. Написи виконуються чорними літерами висотою не менше 25 мм на білому фоні.
Написи на цьому знаку робляться мовою, визначеній вантажовідправником.
Знак, що попереджає про фумігацію, повинен зберігатися на транспортному засобі, контейнері до тих пір, поки не будуть виконані наступні умови:
     -  фумігований транспортний засіб або контейнер були провітрені з метою видален­ня шкідливих концентрацій фуміганту;
     -  фуміговані вантажі або матеріали були вивантажені.

Маркування вантажних транспортних засобів, в яких небезпечні вантажі використовуються для охолодження або кондиціонування вантажу

Транспортні засоби і контейнери, в яких для охолодження або кондиціонування вантажу використовується сухий лід (№ ООН 1845), азот охолоджений рідкий (№ ООН 1977) або аргон охолоджений рідкий (№ ООН 1951) повинні маркуватись знаком, який попереджає про небезпеку асфіксії (задухи).
Знак може не кріпитися до добре вентильованим транспортним засобам або контейнерам.
Попереджувальний знак розміщується на транспортному засобі або контейнері в тому місці, де його буде добре видно особам, відкриваючим двері або які заходять всередину транспортного засобу.
Цей маркувальний знак повинен мати прямокутну форму. Мінімальні розміри: ширина -  150 мм і висота - 250 мм. Напис «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» повинен бути виконаний червоним або білим кольором при висоті літер не менше 25 мм. Якщо розміри не зазначені, усі елементи повинні бути приблизно пропорційні зображеним елементам.
Напис «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» і слова «У ЯКОСТІ ХОЛОДОАГЕНТУ» або «У ЯКОСТІ КОНДИЦІОНУВАЛЬНОГО РЕАГЕНТУ», залежно від випадку, повинен бути виконаний офіційною мовою країни походження й, крім того, якщо ця мова не є англійською, німецькою або французькою,  - англійською, французькою або німецькою мовою, за умови, що угодами (якщо такі є), укладеними між країнами, зацікавленими в перевезені, не передбачено інше.
Попереджувальний знак повинен зберігатись на транспортному засобі або контейнері до тих пір, поки не будуть виконані наступні умови:
    - Транспортний засіб або контейнер були провітрені з метою видалення шкідливих концентрацій холодоагента або кондиціонованого реагенту;
   -  Вантажі, які охолоджувались або кондиціонувались, були вивантажені;

Маркування транспортних засобів і контейнерів,  що необладнанні вентиляцією, та використовуються для перевезення газів, а також небезпечних вантажів №ООН 2211 та 3314

Упаковки повинні завантажуватися переважно у відкриті або оснащені примтроями для вентиляції вантажу транспортні засоби або у відкриті або оснащені пристроями для вентиляції вантажу контейнери. Якщо такої можливості немає й упаковки перевозяться в інших закритих транспортних засобах або контейнрах, то на завантажувальних дверях цих транспортних засобів або контейнерів повинен бути нанесений наступний напис, що складається з літер висотою не менше 25 мм.
Ці написи повинні бути зроблені на належній, з погляду вантажовідправника, мові. Для №ООН 2211 і 3314 даний маркувальний знак не потрібен, коли транспортний засіб або контейнер уже марковано відповідно до спеціального положення 965 МК МПНВ.

Приклади маркування деяких небезпечних вантажів


Маркування транспортних засобів при перевезенні
ПАЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО


Маркування транспортних засобів при перевезенні ПРОПАНУ

Маркування транспортних засобів при перевезенні ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ ЗРІДЖЕНА, Н.З.К

Маркування транспортних засобів при перевезенні БУТАНУ

Маркування транспортних засобів при перевезенні ТЕТРАФТОРЕТАН

Маркування транспортних засобів при перевезенні БІТУМУ

Маркування транспортних засобів при перевезенні ХЛОРУ

Маркування транспортних засобів при перевезенні АГРОХІМІКАТІВ
МІНДОБРИВА НА ОСНОВІ НІТРАТУ АМОНІЮ


Маркування транспортних засобів при перевезенні ЖМИХУ


Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, зателефонуйте нам за телефоном (0352) 43-10-95    моб. (067) 74-76-724
Copyright  © 2021  "Ternopil - Logistic".