ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

Маркування тари та упаковки


Маркування тари

     На кожній одиниці тари (крім внутрішньої тари у складі комбінованої тари), в тому чис­лі контейнері середньої вантажопідйомності для масових вантажів і великогабаритній тарі, яка відповідає вимогам ДОПНВ, виробником тари повинне бути нанесено розбір­ливе і довговічне маркування із зазначенням технічних характеристик тари. Маркуван­ня тари вказує, що тара відповідає типу конструкції, що успішно витримала випробу­вання і відповідає вимогам ДОПНВ. Упаковки масою брутто більше 30 кг повинні мати зазначене маркування або його копію на верхній частині або на бічній стороні. Кожен елемент такого маркування роз'яснюється нижче.


Приклад маркування тари при перевезенні твердих речовин

Приклад маркування тари при перевезенні рідини

Маркування на упаковках

         На кожну упаковку повинно бути нанесене розбірливе і довговічне маркування, що вказує номер ООН, який відповідає вмісту в упаковці небезпечним вантажам, і позначений літерами "UN".
    У разі не упакованих виробів маркування наноситься на сам виріб, його опору або його транспортно-завантажувальний пристрій або на його пристрій для зберігання або запуску.
Всі маркувальні написи на упаковці:
    a) повинні бути чітко видимими та розбірливими:
    b) повинні бути здатні витримувати вплив будь-яких погодних умов без істотного зменшення їх якості.

        У разі перевезення небезпечних вантажів на упаковки мають наноситись знаки небезпеки зазначені для цих вантажів.
       Знаки небезпеки повинні привертати увагу персоналу, зайнятого у перевезенні небезпечних вантажів, та вказувати на види небезпеки вмісту упаковок.
        Знаки можуть замінюватися нестираним маркуванням небезпеки, яке з точностю відповідає запропонованим зразкам.
        Якщо в упаковці знаходяться два або більше небезпечних вантажів, упаковка позначається відповідними знаками небезпеки для кожного з вантажів. Знак додаткової небезпеки не наноситься у випадках, коли знак основної небезпеки вже вказує на цю небезпечну властивість вантажу.
        Усі знаки небезпеки на упаковках:
    а) повинні розміщуватись з одного боку, якщо розміри упаковки дають змогу це зробити;
    б) мають бути розміщені таким чином, щоб їх ніщо не закривало й не загороджувало та забезпечувалося вільне їх бачення;
    в) якщо вимагається нанесення кількох знаків небезпеки, вони мають бути розміщені поруч один біля одного.
        Якщо упаковка має неправильну геометричну форму або малі розміри, які не дозволяють належним чином розмістити на ній знаки небезпеки, дозволяється їх наносити за допомогою надійно закріпленої етикетки або в інший спосіб.
       На контейнерах середньої вантажопідйомності для масових вантажів місткістю понад 450 л знаки небезпеки повинні розміщуватись на двох протилежних стінках.

Маніпуляційні знаки
На всіх вантажах, які по своїм властивостям вимагають особливого відношення, наноситься попереджувальне маркування маніпуляційними знаками.
Якщо для забезпечення цілісності небезпечного вантажу велике значення має правиль­не положення упаковки під час перевезення, на упаковку наноситься маркування у вигляді стрілок, що вказують, в якому положенні повинна знаходитись упаковка (маніпуляційний знак «Верх»). Стрілки, що вказують положення, в обов'язковому порядку наносяться на:
комбіновану тару з внутрішньою тарою, яка містить рідини;
одиночну тару з вентиляційними отворами;
криогенні посудини, призначені для перевезення охолоджених скраплених газів.
На упаковки, марковані стрілками, що вказують положення, не повинні наноси­тись інші стрілки, метою яких не є зазначення правильного положення упаковки при перевезенні.
     Стрілки, що вказують потрібне положення упаковки, наносяться на дві протилежні вертикальні сторони упаковки і вказують правильне вертикальне напрямок. Ці знаки повинні бути прямокутної форми і мати такі розміри, які дозволяють добре їх бачити, з урахуванням розмірів упаковки. Прямокутна окантовка навколо стрілок не обов'язкова.
Для вказівки максимально допустимого навантаження під час штабелювання на контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів (КСМ) і великогабаритної тари повинен наноситися маніпуляційний знак «штабелювати забороняється» (мал. а) або маніпуляційний знак «Штабелювання обмежене» (мал. б).Маніпуляційний знак «Верх»
— вказує правильне положення упаковкиМаніпуляційні знаки:
а) «Штабелювання заборонене»;
б) Штабелювання обмежене


Маніпуляційний знак «Штабелювати забороняється» кріпиться до КСМ і великогабаритної тари, які не піддавалися випробуванню на штабелювання. На КСМ або великогабаритну тару з цим знаком при транспортуванні і зберіганні не допускається класти інші вантажі.
Маніпуляційний знак «Штабелювання обмежене» кріпиться до КСМ і великогабаритної тари, які піддавалися випробуванню на штабелювання. На знаку вказується максимально допустиме навантаження під час штабелювання. На КСМ або великогабаритну тару з цим знаком при транспортуванні і зберіганні допускається класти інші вантажі, загальна маса яких не перевищує значення, вказаного на знаку.

Маркування небезпечних вантажів в обмежених кількостях
       Небезпечні вантажі повинні упаковуватись тільки у внутрішню тару, яка відповідно упаковується у зовнішню тару. Можна використовувати проміжну тару. Для перевезення таких виробів, як аерозолі або газові балончики - внутрішня тара не потрібна. Повна маса брутто упаковки не повинна перевищувати 30 кг.
Маркувальний знак, який вказує на те, що на дорожнє перевезення поширюють­ся звільнення, пов'язані з небезпечними вантажами, упакованими в обмежених кількостяхМаркувальний знак, який вказує на те, що на повітряне перевезення поширюють­ся звільнення, пов'язані з небезпечними вантажами, упакованими в обмежених кількостях.


Маркування небезпечних вантажів у звільнених кількостях
Упаковки, що містять звільнені кількості небезпечних вантажів, маркуються знаком. Маркувальний знак повинен містити перший або єдиний номер знаку небезпеки, зазначений у Переліку небезпечних вантажів, для кожного небезпечно­го вантажу, що міститься в упаковці. У тих випадках, коли назву вантажовідправника або вантажоодержувача не вказано в інших місцях на упаковці, ці дані мають бути вказані на маркувальному знаку.
     Маркувальний знак повинен бути незмивною і розбірливим і мати розміри не менше 100 на 100 мм.Маркування упаковок, що містять небезпечні для навколишнього середовища речовини

    На упаковки, що містять небезпечні для навколишнього середовища речовини, що відповідають критеріям, передбаченим у пункті 2.2.9.1.10. ДОПНВ, повинен наноситися довговічний маркувальний знак небезпечних для навколишнього середовища речовин, за винятком одиночної тари і комбінованої тари, коли в такий одиночної тарі або внутрішній тарі комбінованої тари міститься:
      - кількість 5 л. або менше у випадку рідин;
      - маса нетто 5 кг. або менше у випадку твердих речовин;
       Маркувальний знак речовини, небезпечної для навколишнього середовища, має бути розташований поруч з маркувальними написами.    Маркування упаковок з літієвими батареями
Упаковки, які містять літієві батареї, підготовлені до перевезення відповідно до спеціального положення 188 глави 3.3 ДОПНВ, позначаються маркувальним знаком. Цим знаком не маркуються упаковки, які містять не більше чотирьох елементів або двох батарей, встановлених в обладнання, якщо вантаж складається не більше як з двох упаковок.

* - місце для номера ООН;
** - місце для номера телефону, по якому
можна получити додаткову інформацію про вантаж.


Маркування балонів призначених для перевезення газів класу 2
      На посудини багаторазового використання повинна наноситися розбірливе і довговічне маркування, що містить наступні дані:
     а) номер ООН і належне відвантажувальне найменування газу або суміші газів;
    У разі сумішей необхідно вказувати не більше двох компонентів, які найбільшою мірою обумовлюють їх небезпечні властивості;
    b) для стиснених газів, що завантажуються по масі, і для зріджених газів - максимальна маса наповнення і маса порожньої посудини з фітингами і пристосуваннями, наявними на посудині в момент завантаження, або маса брутто:
    c) дата (рік) наступної періодичної перевірки.
   Ці написи можуть або набиватися, або зазначатися на міцній табличці або бирці, прикріпленій до посудини, або наноситися таким чином, щоб вони не стиралися і були добре видно, наприклад фарбою або будь-яким іншим еквівалентним способом.


Маркування транспортних пакетів

   
На транспортний пакет повинні наноситися:
   a) маркувальна напис "ТРАНСПОРТНИЙ ПАКЕТ";
   b) номер ООН з літерами "UN", необхідні для упаковки знаки, і маркувальний знак речовини, небезпечної для навколишнього середовища, якщо такий вимагається для упаковок кожного небезпечного вантажу, що міститься в даному транспортному пакеті.
    Якщо не видно номери ООН. знаки небезпеки і маркувальний знак речовини, небезпечної для навколишнього середовища, характеризують всі небезпечні вантажі, що містяться у цьому транспортному пакеті, за винятком випадків. Якщо для різних упаковок потрібен один і той самий номер ООН. Один і той же знак небезпеки або маркувальний знак речовини, небезпечної для навколишнього середовища, їх досить нанести один раз.
  c) стрілки, що вказують положення, зображені на двох протилежних сторонах транспортних пакетів, що містять упаковки, які повинні бути забезпечені знаками за винятком випадків, коли знаки залишаються видимими.
   Кожна розташована в транспортному пакеті упаковка з небезпечними вантажами повинна відповідати всім застосовним до положень ДОПНВ Пакетування не повинно завдавати шкоди призначенню кожної окремої упаковки.


Маркування при перевезенні в транспортному ланцюзі,
включаючи морське або повітряне перевезення

При перевезенні небезпечних вантажів в транспортномку ланцюгу, що включає морське або повітряне перевезення, маркування упаковок або неупакованих виробів може не в повній мірі задовільняти вимоги ДОПНВ. Такі упаковки і вироби дозволяються до перевезення автомобільним транспортом, якщо їх маркування відповідає вимогам МК МПНВ або технічним інструкціям ІКАО.
Додаткові маркувальні знаки, які наносять на певні небезпечні вантажі при їх доставці в аеропорт для подальшого перевезення повітряним транспортом.


Знак «тільки на вантажному повітряному транспортіЗнак «Намагнічений матеріал»Знак «Тримати в прохолодному місці»Знак «Криогенна рідина»
Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, зателефонуйте нам за телефоном (0352) 43-10-95    моб. (067) 74-76-724
Copyright  © 2021  "Ternopil - Logistic".