ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

Перевізні документи


Забезпечення безпеки життя і здоров'я людей, а також захисту обладнання від ушко­джень мають першочергове значення під час перевезення небезпечних вантажів і ви­магає пильної уваги до інформації, що вказується в документації. Чим складніше доку­менти та чим більша їх кількість, тим більша ймовірність помилки або недогляду. Тому кількість перевізних документів під час перевезення небезпечних вантажів зведено до мінімуму, а вимоги до документації прості та зводяться тільки до наявності основної інформації, використовуючи яку можна за допомогою посилань оперативно одержати іншу необхідну інформацію.
Призначення перевізних документів під час перевезення небезпечних вантажів по­лягає в забезпеченні наявності точної й надійної інформації, яка відповідає норматив­ним вимогам про небезпечні вантажі, що перевозяться.
Достовірна й точна інформація, передана між сторонами, що несуть відповідальність за документування, упакування та обробку небезпечних вантажів, забезпечує безпеку та ефективність перевезення вантажів.
Крім цього, під час перевезення небезпечних вантажів перевізні документи підтвер­джують відповідність транспортних засобів встановленим вимогам, проходження воді­ями курсів спеціальної підготовки, містять інформацію про правильні дії в разі аварії та заходи безпеки під час обробки вантажів, підтверджують правильність виконання визначених операцій, а також вказують маршрут перевезення небезпечних вантажів.
Як правило, під час перевезення небезпечних вантажів на транспортній одиниці, крім перелічених у Правилах дорожнього руху, повинні знаходитись такі документи:

  -  транспортний документ (CMR);
  -  письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних ситуацій;
  - ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять не­безпечні вантажі (ADR);
  -  погодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу (якщо потрібно);
  -  свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небез­печних вантажів (тільки для
     деяких транспортних засобів);
  -  свідоцтво про завантаження контейнера ( при перевезенні морського контейнера);
  -  посвідчення особи для кожного члена екіпажу транспортного засобу із фотокарт­кою;
  -  інші документи, які є необхідними відповідно до положень будь-якого міжнарод­ного договору України.

Перелік і кількість перевізних документів, а також їх зміст залежать від виду та кіль­кості небезпечних вантажів, що перевозяться, способу їх перевезення тощо.
     Так, при перевезенні небезпечних вантажів в упаковках без перевищення макси­мальних кількостей на транспортну одиницю, що зазначені в підрозділі 1.1.3.6 додатку А ДОПНВ, на транспортній одиниці повинен бути тільки товаро-транспортний документ та, якщо за­стосовується, свідоцтво про завантаження контейнера.


Транспортна накладна (CMR)


Cвідоцтво про допущення транспортних засобів до
перевезення визначених небез­печних вантажівCвідоцтво про завантаження контейнера
транспортного засобуПогодження маршруту руху ТЗ під час переведення
небезпечних вантажів Національною поліцієюПисьмові інструкції


ДОПНВ/ADR - свідоцтво
Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, зателефонуйте нам за телефоном (0352) 43-10-95    моб. (067) 74-76-724
Copyright  © 2021  "Ternopil - Logistic".