ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

Таблички оранжевого кольору 
та  Великі знаки небезпеки

                                       
Вимоги до табличок оранжевого кольору

Таблички оранжевого кольору повинні мати світловідбивну поверхню.
     Довжина табличок оранжевого кольору дорівнює 400 мм, а висота - 300 мм. Вони мають чорну окантовку шириною 15 мм.
     Таблички повинні виготовлятись з матеріалу атмосферостійкого та забезпечувати довготривалість маркування.
     Таблички оранжевого кольору можуть бути розділені горизонтальною лінією чорного кольору яка проходить посередині таблички і має товщину 15 мм.
     Таблички повинні закріплюватись на транспортний засіб таким чином, щоб залишатись закріпленими незалежно від положення транспортного засобу.     Якщо площа поверхні або конструкція транспортного засобу не дозволяє закріпити таблички таких розмірів, то їх довжина може бути зменшена до 300 мм, висота - до 120 мм, ширина чорної окантовки - до 10 мм.
     Для кожного розміру допускається відхилення +/- 10%.     У випадках, коли на табличках оранжевого кольору потрібно вказувати ідентифікаційний номер небезпеки та номер ООН, то у верхній частині вказується ідентифікаційний номер небезпеки, а в нижній - номер ООН.
     Номер ООН та ідентифікаційний номер небезпеки повинні залишатись розбірливими після перебування таблички у вогні протягом 15 хвилин.


                                       
Ідентифікаційний номер небезпеки

     Ідентифікаційний номер небезпеки, якщо такий застосовується, має  розміщуватись у верхній частині таблички оранжевого кольору та повідомляти про небезпечні властивості вантажу, що перевозиться.
     Ідентифікаційний номер небезпеки може складатися з двох чи трьох цифр, перед цифрами може вказуватись буква "Х" - це означає, що ця речовина вступає в небезпечну реакцію з водою.      Види небезпеки:
2 - Виділення газу в результаті тиску або хімічної реакції;
3 - Займистість рідин (парів) і газів або рідини, що самонагрівається;
4 - Займистість твердих речовин або твердої речовини, що самонагрівається;
5 -  Окислювальний ефект (ефект інтенсифікації горіння);
6 - Токсичність або небезпека інфекції;
7 - Радіоактивність;
8 - Корозійна активність;
9 - Небезпека мимовільної бурхливої реакції.

    Якщо для вказівки на небезпеку, якою характеризується речовина, досить однієї цифри то пфсля цієї цифри ставиться нуль. Подвоєння цифри означає посилення відповідного виду небезпеки.
    Часто перша цифра ідентифікаційного номера збігається з номером класу небезпеки.
    У ДОПНВ в колонці 20 переліку небезпечних вантажів, вказується ідентифікаційний номер небезпеки.
    Приклад деяких сполучень цифр, що використовуються у ідентифікаційному номері небезпеки і мають особливе значення:

                                       
Вимоги до великих знаків небезпеки

     Великі знаки небезпеки - це знаки небезпеки збільшені в 2,5 рази, повинні мати форму квадрата, повернутого під кутом 45 градусів (форма ромба). Мінімальні розміри - 250 мм на 250 мм. Паралельно кромці на відстані 12,5 мм, від неї по всьому периметру знаку має бути лінія того ж кольору, що й зображений знак небезпеки. Символ і номер класу або підкласу повинен розміщуватись і мати пропорційні розміри відповідно до вимог ДОПНВ відповідного класу або підкласу.
   Номер класу повинен зазначатися цифрою висотою не менше 25 мм.
   Усі елементи мають бути приблизно пропорційні, якщо розміри не зазначені.
Великі знаки небезпеки виготовляються з самоклейкої плівки або наносяться фарбою або іншим способом, що забезпечує довготривалу стійкість до атмосферних впливів протягом рейсу.
Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, зателефонуйте нам за телефоном (0352) 43-10-95    моб. (067) 74-76-724
Copyright  © 2021  "Ternopil - Logistic".