ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

ППЗІІФ "Тернопіль - Логістік"

Нормативне регулювання небезпечних вантажів


Огляд небезпечних вантажів та необхідність регулювання

      Небезпечні вантажі - це вантажі, які в силу притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин.
     Перевезення небезпечних вантажів - це діяльність, пов'язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення.
    Численні аварії під час перевезення небезпечних вантажів різними видами транспорту, часто з дуже важкими наслідками, спонукали міжнародне співтовариство і національні органи влади в окремих країнах розробити нормативно-правові акти, що регламентують їх перевезення.
     Крім того, після терористичних актів 11 вересня 2001 року уряди багатьох країн і міжнародних організацій зіткнулися з новою надзвичайно складною проблемою: яким чином ефективно боротися з тероризмом і запобігати терористичним актам.
    Зокрема, висловлювалося припущення, що транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, і найважливіші об'єкти транспортної інфраструктури можуть бути використані як інструмент або як мета можливих терористичних актів у майбутньому.
    У зв'язку з цим для ефективного запобігання та припинення актів тероризму (з-за серйозної загрози, яку такі акти можуть становити для національної та міжнародної безпеки) нормативно-правові документи, що регламентують перевезення небезпечних вантажів, включають додаткові заходи безпеки. Вони вживаються для зведення до мінімуму розкрадань або неналежного використання небезпечних вантажів, в результаті яких може виникнути загроза здоров'ю і життю людей, заподіяна шкода майну або навколишньому середовищу.
    Регламентація перевезення небезпечних вантажів спрямована на запобігання нещасних випадків з людьми, матеріальної шкоди або шкоди навколишньому середовищу, використовуваним транспортним засобам або іншим вантажам. У той же час правила складені так, щоб не перешкоджати перевезенню таких вантажів, за винятком тих, які дуже небезпечні для транспортування. Мета нормативних актів, що регламентують перевезення небезпечних вантажів, полягає в усуненні або зведенні до мінімуму ризику під час перевезення небезпечних вантажів.Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, зателефонуйте нам за телефоном (0352) 43-10-95    моб. (067) 74-76-724
Copyright  © 2021  "Ternopil - Logistic".